Idén till att starta Bright Optical har växt fram under flera år och grundar sig i den ständiga utmaningen med att uppnå en flexibel och tillfredställande bemanning av optiker. Istället för att vi ska ha en ojämn fördelning av optiker i landet som inte alltid går hand i hand med efterfrågan och tillgång, vill vi bidra till att placera rätt person på rätt plats med rätt kompetenser.

Warvin Zahra Zakhoy

COO/Operativ chefwarvin.zakhoy@brightoptical.se08-40 88 11 34

Johan Ryberg

Affärsområdesansvarig och internutbildningjohan.ryberg@brightoptical.se073-344 23 95

Laura Perez

Administration och kommunikationlaura.perez@brightoptical.se

Lexie

Trivselansvariginfo@brightoptical.se

Vi är Sveriges första bemanningsföretag inom optikbranschen som har valt att specialisera sig och vi vill bli marknadsledande inom vår bransch och attrahera de bästa medarbetarna.

– Rätt medarbetare och rätt kompetenser både driver och utvecklar företaget framåt. Säger företagets VD Madeleine Olsson.

Affärsidé

Genom stor erfarenhet och omtanke av utvecklingen i branschen erbjuder vi flexibla och kostnadseffektiva bemanningslösningar av hög kvalitet.

Kärnvärden

Omtanke
Kvalitet
Kompetens