Din utveckling = vår utveckling

För dig som optiker inom ett kliniskt yrke är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. För oss är det lika viktigt att se till att våra optiker har aktuell kunskap för de uppdrag som vi blir tillfrågade om.
Med bakgrund till det har vidareutbildning och kompetensutveckling ett mycket stort utrymme hos oss, vilket i sin tur bidrar till en stimulerande och glädjefylld vardag.

Internutbildning 2018/2019

Maj 2019

Vid vår sammankomst i maj har vi nu flyttat fokus till en av de vanligaste orsakerna till en remiss, nämligen katarakt. Då detta är ett relativt välkänt ämne för många låg fokus mer åt vilka möjligheter det numera finns vid åtgärd och kring själva åtgärden i sig själv.
Optikerns roll innefattar även idag ofta att bistå inför kataraktkirurgi och naturligt var dagens workshop inriktad mot de instrument som primärt används idag.
Sist men inte minst fick vi en genomgång av vår finska kollega som är specialiserad inom topografi och som blivit en allt viktigare del inför kataraktoperation.

2019-05-17

Kataraktkirugi
Dr Karim Makdoumi
Topografi
Leg. Optiker Jukka Häkämies
Workshop Topografi
Alcon AB / Jukka Häkämies
Workshop IOL Master
Carl Zeiss AB / Camilla Arnesson

Mars 2019

Vi samlades för vår interna konferensdag i samband med Optometridagarna i Västerås. Vårt fokus var ögats bakre segment, gällande såväl bakomliggande orsaker som praktiskt förfarande med patienten. Detta varvades naturligtvis med workshops i hantering av de vanligaste instrument/utrustning som våra optiker har till hjälp i vardagen. Vid genomgången av instrument/utrustning hjälptes såväl leverantörer och egna konsulter åt att ge alla en bra grund inför kommande uppdrag.

2019-03-15

Retinala Tillstånd
Dr Karim Makdoumi
Workshop OCT
Topcon AB / Johan Sandberg
Workshop OCT
Innz Medical AB / Mikael Szepesi
Workshop Funduskamera
Topcon AB / Johan Sandberg
Workshop Funduskamera
Innz Medical AB / Mikael Szepesi
Workshop Torra ögon R-IPL
Essilor AB / Mia Strinning

2018-11-16

Glaukom
Dr Roger Sidestam
Workshop Perimetri
Carl Zeiss AB / Camilla Arnesson
Worshop Tårsubstitut
Thea Nordic AB / Peter Rune
Workshop Kontaktlinser
Menicon AB / Didrika Thulin

2018-09-14

Personlighetstyper
Thomas International AB / Anki Bromert
Workshop Glas
Leg Optiker Robert Jereaus
Workshop Fundus
Leg Optiker Jakob Klinthage
Workshop Prisma
Leg Optiker Thomas Lindenhäll

För frågor om utbildning, kontakta
Johan Ryberg


Affärsområdesansvarig och internutbildning
073-344 23 95
johan.ryberg@brightoptical.se