Idén till att starta Bright Optical har växt fram under flera år och grundar sig i den ständiga utmaningen med att uppnå en flexibel och tillfredställande bemanning av optiker. Istället för att vi ska ha en ojämn fördelning av optiker i landet som inte alltid går hand i hand med efterfrågan och tillgång, vill vi bidra till att placera rätt person på rätt plats med rätt kompetenser.

Vi är Sveriges första bemanningsföretag inom optikbranschen som har valt att specialisera sig och vi vill bli marknadsledande inom vår bransch och attrahera de bästa medarbetarna.

– Rätt medarbetare och rätt kompetenser både driver och utvecklar företaget framåt. Säger företagets VD Madeleine Olsson.

Affärsidé

Genom stor erfarenhet och omtanke av utvecklingen i branschen erbjuder vi flexibla och kostnadseffektiva bemanningslösningar av hög kvalitet.

Kärnvärden

Omtanke
Kvalitet
Kompetens

3500

Arbetspass per år

15

Optiker

30

Unika kundföretag

11

Städer i Sverige